‘అక్షయ తృతీయ’ అంటే ఏమిటి? బంగారం ఖచ్చితంగా కొనాల్సిందేనా ??

అక్షయ తృతీయ అంటే పసిడి పండగ అని అర్థం. ఈ పండగ రోజు ఎంతో కొంత బంగారం కొంటే చాలు.. సిరి సంపదలు సమకూరుతాయనేది ఓ నమ్మకం. అందుకే ప్రతి ఏటా అక్షర తృతీయ పండగకు బంగారు దుకాణాలు జనాలతో కిక్కిరిపోతుంటాయి.…

Read More