కేక… లయన్ కిరణ్ కె పార్టీ…కౌబాయ్ స్టైల్ థీమ్ లో… ఫ్యాషన్ షో

వినూత్న శైలి కె పార్టీకి నగరం వేదిక అయ్యింది. పార్టీ ప్రియులకు మునుపెన్నడూ ఎరుగని అనుభూతులను  అందించి వావ్ అనిపించింది. సుచిర్ ఇండియా అధినేత లయన్ కిరణ్ బర్త్ డే పార్టీని ఆయన సన్నిహితులు కే  పార్టీగా ప్రతి ఏడాది ఎదో…

Read More